Skip to content

De ontwikkelingen in de palliatieve zorg

Datum en locatie:

dinsdag 28 feb 2023
19.00 uur
Aula Bravis ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, 4708 AE, Roosendaal
19.30 uur
Lezing
21.30 uur

Inhoudelijk:

Tijdens de komende Café Doodgewoon zullen verschillende actuele thema’s besproken worden. Wat zijn bijvoorbeeld verwachtingen en inzichten met betrekking tot palliatieve zorg en wat zijn veel voorkomende vragen van patiënt en naaste(n) in de laatste levensfase?

De twee sprekers van deze bijeenkomst zijn:
– Liesbeth van Beek, transmuraal palliatief verpleegkundige bij het Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen
– Annemarie den Dulk, specialist ouderengeneeskunde bij Groenhuysen en kaderarts palliatieve zorg.

De leerdoelen zijn als volgt:
– De deelnemer is op de hoogte van de mogelijkheden en onmogelijkheden die er zijn in de laatste levensfase en is op de hoogte van verwachtingen, angsten en veel voorkomende vragen van patiënt en diens naaste(n).
– De deelnemer is zich ervan bewust dat iedereen een eigen visie heeft op het sterven en de dood en herkent zijn eigen rol hierin.

Deze avond wordt door het Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen en VPTZ West-Brabant & Tholen georganiseerd.

De lezing is met 2 punten geaccrediteerd door V&VN; indien van toepassing, gelieve bij aanmelden het BIG/V&VN-nummer aan ons door te geven.

We ontmoeten u graag tijdens deze avond. Graag vooraf aanmelden via onderstaand e-mailadres.

Gastspreker(s):

Liesbeth-van-Beek

Liesbeth van Beek

Transmuraal palliatief verpleegkundige bij Netwerk Palliatieve Zorg Roosendaal-Bergen op Zoom-Tholen
foto Annemarie den Dulk

Annemarie den Dulk

Specialist ouderengeneeskunde bij Groenhuysen, kaderarts palliatieve zorg