Café Doodgewoon West-Brabant

DE VOLGENDE BIJEENKOMST IS OVER

donderdag 23 november 2023

Inloop19.00 uur
Start19.30 uur
Einde21.30 uur

Locatie

aula (route 149)
Bravis ziekenhuis Roosendaal

Boerhaavelaan 25

4708 AE Roosendaal

 

Café Doodgewoon – dinsdag 12 september 2023

De psychologie van geheimen

Op 12 september a.s. is Dr. Andreas Wismeijer , verbonden aan de Universiteit van Tilburg, te gast als spreker.

Hij gaat ons meenemen in de “Psychologie van geheimen”. Tijdens deze bijeenkomst geeft hij een update van de psychologische wetenschap achter geheimen.

Wat zijn geheimen? Welke motieven kennen we om iets geheim te houden? Wat zijn de psychologische mechanismen waarmee we iets geheim houden? Wat zijn de lichamelijk en geestelijke consequenties van het hebben van geheimen?

Er zal ingegaan worden op de intra- en interpersoonlijke elementen van geheimhouding en hoe men deze kan tegenkomen in de palliatieve praktijk.

Ook wordt aandacht besteed aan professionele geheimen: wat betekent het voor zorgverleners om geheimen van cliënten te moeten dragen?

Tenslotte wordt gekeken naar de vraag: moet ik de informatie voor mij zelf houden of delen met anderen? Wanneer beschermt een geheim en wanneer wordt het juist een schadelijk component?

Andreas Wismeijer, psycholoog en verbonden als docent aan Tilburg University en Nyenrode business Universiteit. Hij besteedt vooral zijn tijd aan het geven van lezingen, seminars, cursussen en trainingen over die ene grote passie: het begrijpen van menselijk gedrag. Een gedreven onderzoeker die graag verhalen vertelt.

Meer weten over Andreas? Kijk dan op zijn website:

www.andreaswismeijer.nl

Verslag Café Doodgewoon 13 september

We hebben een mooie en interessante avond gehad. Andreas Wismeijer, psycholoog en verbonden als docent aan Tilburg University en Nyenrode business Universiteit, heeft ons meegenomen in de psychologie achter geheimen.

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek heeft Andreas ons laten zien dat het dragen van een emotioneel belastend geheim de geestelijke en fysieke gezondheid ondermijnt.

Wat zijn geheimen? Gedachten, handelingen, observaties, objecten, feiten, kortom: informatie.

De definitie van een geheim hebben is: een bewust en actief proces van sociale selectieve informatie-uitwisseling dat cognitieve bronnen gebruikt en ervaren kan worden als een emotionele last met lichamelijke consequenties.

Een grote motivator voor het behouden van een geheim is de angst voor de reactie van de ander. Wat doet het met de ander als je een geheim deelt? En welke gevolgen heeft het voor mij (en voor de ander)?

Het dragen van een geheim creëert een eigen realiteit naar anderen. Een geheim is een subjectieve beleving: wat voor de één een klein geheim is, kan voor de ander een groot geheim betekenen.

Zijn geheimen geheim? NEE: de meeste geheimen vinden hun weg wel naar buiten.

Het blijkt, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden die tijdens de avond aangedragen werden, dat het onderwerp leeft. Kennis hebben van de psychologie achter geheimen kan bijdragen aan een verrijking in de begeleiding van mensen in de palliatieve fase.

Locatie

Aula (route 149) Bravis ziekenhuis Roosendaal, Boerhaavelaan 25, 4708 AE Roosendaal

Organisatie

Netwerk Palliatieve Zorg regio Roosendaal – Bergen op Zoom – Tholen en VPTZ West-Brabant & Tholen

Aanmelden

Aanmelden verplicht: cafe@doodgewoonwestbrabant.nl
Indien van toepassing -in verband met het toekennen van de accreditatiepunten- graag ook BIG/V&VN-nummer vermelden.

Wilt u automatisch op de hoogte worden gehouden? Stuur een mail naar cafe@doodgewoonwestbrabant.nl of vul onderaan rechts op deze pagina uw gegevens in bij ‘Uitnodiging ontvangen’.

Waarom een Café Doodgewoon?

Circa vier maal per jaar wordt een Café Doodgewoon georganiseerd. Aan de hand van thema-avonden brengen we formele en informele zorgverleners uit West-Brabant en Tholen met elkaar in contact en laten hen ervaringen en informatie uitwisselen rondom palliatieve zorg.

We willen het gesprek over het levenseinde stimuleren door kennis te delen en ondersteuning te bieden, zowel aan formele en informele zorgverleners als aan de mensen voor wie het levenseinde in zicht komt en hun directe naasten, de mantelzorgers.

Door de ongedwongen sfeer en de laagdrempeligheid wordt de transmurale samenwerking versterkt en weten de hulpverlenende organisaties elkaar beter te vinden. De palliatieve zorg aan de patiënt en zijn/haar naasten kan zo verder geoptimaliseerd worden.

We beëindigen de avond altijd met een hapje en een drankje. In verband met de catering is vooraf aanmelden gewenst.

Agenda aankomend

donderdag 23 november 2023 /

Het bewust stoppen met eten en drinken (STED)

Archief

dinsdag 12 september 2023 /
Lezing

De psychologie van geheimen

donderdag 25 mei 2023 /
Lezing

Aandacht voor zingeving in de palliatieve zorg

dinsdag 28 februari 2023 /
Lezing

De ontwikkelingen in de palliatieve zorg

donderdag 24 november 2022 /
Lezing

Interculturele dilemma’s in de palliatieve zorg

dinsdag 13 september 2022 /
Film / nabespreking

P.S. Loes

woensdag 18 mei 2022 /
Lezing

Pijnbestrijding in de laatste fase en het Delier

donderdag 23 januari 2020 /
Lezing

Een voltooid leven, roman over een doorleefd afscheid

donderdag 19 september 2019 /
Lezing

De geboorte van de palliatieve zorg

woensdag 26 juni 2019 /
Lezing

Met het einde in zicht

donderdag 21 februari 2019 /
Lezing

Complementaire Zorg

donderdag 07 juni 2018 /
Lezing

Slotcouplet

donderdag 25 januari 2018 /
Lezing

Multiculturele aspecten in de palliatieve zorg

donderdag 09 februari 2017 /
Lezing

Werk als arts bij de St. Levenseindekliniek

donderdag 16 juni 2016 /
Lezing

Dementie en palliatieve zorg