Skip to content

Het bewust stoppen met eten en drinken (STED)

Datum en locatie:

donderdag 23 nov 2023
19.00 uur
Aula Bravis ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, 4708 AE, Roosendaal
19.30 uur
Lezing
21.30 uur

Inhoudelijk:

Op 23 november a.s. is Ronald van Nordennen te gast als spreker. Ronald is specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg.

Hij zal toelichting geven op het stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Een mogelijkheid voor diegene die klaar zijn met leven ofwel levensmoe zijn. Regelmatig komen zij niet in aanmerking voor euthanasie of is euthanasie niet gewenst. Goede begeleiding door hulpverleners met ervaring is essentieel.

Artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zullen naar verwachting steeds vaker te maken krijgen met de situatie dat een patiënt bewust wil afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Zij hebben behoefte aan kennis om deze patiënten goed voor te bereiden, te begeleiden en adequate palliatieve zorg te geven. De KNMG en V&VN ondersteunen hulpverleners met de praktische handreiking ‘Zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen’. 

De handreiking geeft antwoord op vragen als: hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier? De handreiking is primair bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook gelezen en gebruikt worden door patiënten en naasten.’

Bron en voor meer informatie, zie https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen/dossiers/bewust-afzien-van-eten-en-drinken

De lezing zal ondersteund worden door filmfragmenten uit de indrukwekkende documentaire ‘Dertien Dagen’. De documentaire is te zien op: https://www.2doc.nl/documentaires/2022/07/dertien-dagen.html

De lezing is geaccrediteerd door V&VN met 2 accreditatiepunten.

Gastspreker(s):

Ronald van Nordennen

Ronald van Nordennen

Specialist ouderengeneeskunde
en kaderarts Palliatieve zorg