Skip to content

Pijnbestrijding in de laatste fase en het Delier

Datum en locatie:

woensdag 18 mei 2022
19.00 uur
Aula Bravis ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, 4708 AE, Roosendaal
19.30 uur
Lezing
21.30 uur

Inhoudelijk:

Het merendeel van alle patiënten in de laatste levensfase gebruikt pijnstilling. Dit zijn niet alleen mensen met kwaadaardige aandoeningen, maar pijn komt ook voor bij bv. COPD, hartfalen of spierziekten. Voor pijn bestaan veel behandelingsmogelijkheden, maar toch lijkt het niet altijd mogelijk om pijn voldoende onder controle te krijgen.
We zullen deze avond samen kijken naar oorzaken en achtergronden van pijn in de laatste levensfase  en naar de mogelijkheden die we hebben om pijn te verlichten.
Yvonne van Trier is huisarts in Fijnaart en Kaderhuisarts Palliatieve Zorg van het Netwerk Palliatieve Zorg.

Een delier komt vaak voor in de laatste dagen voor overlijden, bij 85 – 90 % van alle gevallen. En in 25-45 % bij mensen met kanker in de palliatieve fase.
Wilt u weten hoe dit te herkennen? En wat er aan te doen is? Chantal deelt graag de achtergronden, oorzaken en behandeling van een delier.
Chantal Bogers is Transmuraal Palliatief Verpleegkundige (TPV-er) bij het Netwerk Palliatieve Zorg en vertelt hoe het delier te herkennen is en wat er aan te doen is.

Gastspreker(s):

Yvonne van Trier

(Kader)huisarts

Chantal Bogers

Transmuraal Palliatief Verpleegkundige