Skip to content

De psychologie van geheimen

Datum en locatie:

dinsdag 12 sep 2023
19.00 uur
Aula Bravis ziekenhuis, Boerhaavelaan 25, 4708 AE, Roosendaal
19.30 uur
Lezing
21.30 uur

Inhoudelijk:

Op 12 september a.s. is Dr. Andreas Wismeijer , verbonden aan de Universiteit van Tilburg, te gast als spreker.

Hij gaat ons meenemen in de “Psychologie van geheimen”.  Tijdens deze bijeenkomst geeft hij een update van de psychologische wetenschap achter geheimen.

Wat zijn geheimen? Welke motieven kennen we om iets geheim te houden? Wat zijn de psychologische mechanismen waarmee we iets geheim houden? Wat zijn de lichamelijk en geestelijke consequenties van het hebben van geheimen?

Er zal ingegaan worden op de intra- en interpersoonlijke elementen van geheimhouding en hoe men deze kan tegenkomen in de palliatieve praktijk.

Ook wordt aandacht besteed aan professionele geheimen: wat betekent het voor zorgverleners om geheimen van cliënten te moeten dragen?

Tenslotte wordt gekeken naar de vraag: moet ik de informatie voor mij zelf houden of delen met anderen? Wanneer beschermt een geheim en wanneer wordt het juist een schadelijk component?

Andreas Wismeijer, psycholoog en verbonden als docent aan Tilburg University en Nyenrode business Universiteit. Hij besteedt vooral zijn tijd aan het geven van lezingen, seminars, cursussen en trainingen over die ene grote passie: het begrijpen van menselijk gedrag.  Een gedreven onderzoeker die graag verhalen vertelt.

Meer weten over Andreas? Kijk dan op zijn website:

www.andreaswismeijer.nl

De bijeenkomst is geaccrediteerd voor 2 punten bij V&VN.
Verslag Café Doodgewoon 12 september

We hebben een mooie en interessante avond gehad. Andreas Wismeijer, psycholoog en verbonden als docent aan Tilburg University en Nyenrode business Universiteit, heeft ons meegenomen in de psychologie achter geheimen.

Aan de hand van veel praktijkvoorbeelden en wetenschappelijk onderzoek heeft Andreas ons laten zien dat het dragen van een emotioneel belastend geheim de geestelijke en fysieke gezondheid ondermijnt.

Wat zijn geheimen? Gedachten, handelingen, observaties, objecten, feiten, kortom: informatie.

De definitie van een geheim hebben is: een bewust en actief proces van sociale selectieve informatie-uitwisseling dat cognitieve bronnen gebruikt en ervaren kan worden als een emotionele last met lichamelijke consequenties.

Een grote motivator voor het behouden van een geheim is de angst voor de reactie van de ander. Wat doet het met de ander als je een geheim deelt? En welke gevolgen heeft het voor mij (en voor de ander)?

Het dragen van een geheim creëert een eigen realiteit naar anderen. Een geheim is een subjectieve beleving: wat voor de één een klein geheim is, kan voor de ander een groot geheim betekenen.

Zijn geheimen geheim? NEE: de meeste geheimen vinden hun weg wel naar buiten.

Het blijkt, mede aan de hand van praktijkvoorbeelden die tijdens de avond aangedragen werden, dat het onderwerp leeft. Kennis hebben van de psychologie achter geheimen kan bijdragen aan een verrijking in de begeleiding van mensen in de palliatieve fase.

Gastspreker(s):

IMG_7045 copy(1)

Andreas Wismeijer

psycholoog en docent

Contact
Uitnodiging ontvangen

© 2022 Café Doodgewoon West-Brabant  |  Ontwerp & Hosting: WiseBite Internet Services